Använd executive search för rekrytering

Om du driver ett IT-företag känner du säkert till det konstanta behovet av att hitta kompetent personal. Marknaden och tekniken som används förändras ständigt, och personalen behöver vara uppdaterad kring allt det senaste. Särskilt viktigt är det att rekryteringen fungerar när det gäller personal i chefspositioner.

Med executive search från Unik Resurs kan du enkelt rekrytera kompetenta personer till olika chefspositioner. Executive search är en rekryteringsmetod där de personer som innehar rätt lämplighet och kompetens för en tjänst hittas aktivt av en tredje part. Kandidater kartläggs baserat på den tillgängliga marknaden och den tjänst som ska tillsättas.

Vikten av en bra IT-chef

En IT-chef behöver ha särskilda kunskaper och förmågor för att lyckas. IT-branschen utvecklas ständigt, därför behöver du personal som hela tiden uppdaterar sig kring nya tekniker och ramverk. Utvecklingsavdelningen behöver både vara à jour med teknik och även vara affärsfokuserad. Med emotionell intelligens känner en bra chef till vilka svagheter och styrkor hen har, men också vilka saker som är triggande på ett känslomässigt plan. Det är då enklare att tolka medarbetare och anpassa interaktioner med hur de känner sig.

Fördelar med executive searchHandsome bearded programmer, making sure his code is bug free.

Genom att använda dig av executive search kan du kvalitetssäkra företagets rekrytering. Du kan nå passiva kandidater som skulle kunna vara ett perfekt tillskott till företaget, men som just nu inte är aktiva jobbsökare. Executive search är mer tidseffektivt då du till skillnad från vanlig rekrytering bara behöver lägga ner tid på de kandidater som bäst motsvarar verksamhetens behov.

När personal ska tillsättas i specialistroller i företaget är rekryteringsprocessen viktig. Ibland kan det vara svårt att hitta personal i Sverige, och du kan behöva söka utomlands. En del roller är specifika för företaget, då kan det krävas utbildning av lovande talanger via universitet och vuxenutbildningar. Det finns idag en akut brist på IT-kompetens i Sverige, och IT-företaget Consid har börjat erbjuda ukrainska medborgare möjlighet att jobba hos dem. Bolaget står för boende, transport och stöttning vad gäller praktiska frågor som kan uppstå vid flytt till Sverige. Med tanke på personalbristen vill många IT-företag nu anställa rätt personer som snabbt kan få verksamheten på rätt köl igen.