Skapa en reklamfilm

En lyckad reklamfilm är definitivt ett av de effektivaste sätten för marknadsföring. Om du driver ett företag vet du med största sannolikhet om att det är tidskrävande att ta fram en bra reklamfilm. Det kräver dessutom stora kunskaper. Som tur är går det med lite förberedelser, hjälp och en inte alltför stor summa att ta fram en professionell reklamfilm som kan stärka er position.
I den digitala tidsåldern har reklamfilmen vunnit ytterligare styrka som ett potent verktyg för marknadsföring. Med korta och välproducerade videoklipp som anpassats för en mediekonsumtion som numera till stor del sker via smartphones kan företag vinna många nya kunder. Bsmart Creative Partner är en framstående expert på filmproduktion och på att ta fram säljande kampanjer.

Skapa vinnande reklamkoncept

tv inspelningAtt ta fram bra reklamkoncept handlar till stor del om att ringa in vad ert företag handlar om. I den processen bör ni beröra både vilken er målgrupp är, vad som attraherar dem och, såklart, vad som gör er produkt eller tjänst särskilt attraktiv. Att skapa en vinnande reklamkampanj handlar antingen om att skapa ett behov, eller att göra människor uppmärksamma på att de har ett behov av att köpa vad ni säljer.

Det är lätt hänt att man blir hemmablind. Det är skälet till att det i princip alltid lönar sig att anlita någon utifrån för att producera er reklam. Ett perspektiv utifrån kan ytterligare hjälpa till att spetsa budskapet om era produkter eller tjänster, att tydligt ringa in vilka styrkorna är. Även om ni tar in en firma som Bsmart Creative Partner för att ro er kampanj i land är det en god idé om ni i förväg brainstormar lite kring ert eget varumärke:

  • Tänk ordentligt kring vilken typ av människor som är er målgrupp. Specifikt vilka faktorer är det med det ni erbjuder som kan tänkas locka dem? Ta alla faktorer kring dem i beaktande.
  • Vad är era egna känslor kring varumärket, vad betyder det för er? Försök landa i några nyckelord eller fraser.
  • Hur vill ni att varumärket ska uppfattas av er målgrupp? Försök vara så specifika ni kan.

All PR är bra PR?

kvinna kollar tvUnder 2019 släppte företaget Peloton en reklamfilm som många menade var skälet till att deras aktie strax därpå störtdök. Under ungefär en månad tappade aktien 9% av sitt värde. Det gäller att skaffa rätt hjälp för att formulera vad man vill få sagt i videoform. Med det sagt har Pelotons aktie sedan dess återhämtat sig, dessutom är det förmodligen fler som känner till dem idag än innan den uppmärksammade filmen släpptes. Om lärdomen av historien är att ’all PR är bra PR’ eller om den understryker vikten av att skaffa hjälp från en professionell videoproducent är svårt att säga. Samma fråga väcks av en reklamfilm som häromåret producerades av Gillette som tillverkar rakhyvlar. Men även där går det att konstatera att Gillette som varumärke bör ha stärkts. Vilken typ av uppmärksamhet ni vill väcka med en reklamfilm är upp till er att formulera i samarbete med exempelvis Bsmart Creative Partner.