Så gör du med digitala konton vid dödsfall

Att mista en närstående person är en tuff händelse att gå igenom. Mitt i sorgen behöver begravning och andra bestyr tas om hand. Med begravningen kan du få bra hjälp av en begravningsbyrå.
Att mista en närstående är oerhört jobbigt och sorgligt. Det är bra att ta kontakt med en begravningsbyrå direkt när någon nära avlider. Det finns en bra begravningsbyrå i Värnamo som du kan kontakta om du bor i närheten. De kan hjälpa dig med allt det praktiska kring begravningen. Att anordna en begravning kan kännas tungt när du sörjer men begravningsbyrån finns där för dig som stöd i alla moment. En avliden person behöver begravas inom en månad efter dödsfallet. Därför är begravningen det du ska fokusera på i början.

Saker du som anhörig behöver göra

Cropped,View,Of,Man,Touching,Woman,On,FuneralNär begravningsbestyren är under kontroll behöver du kontakta Skatteverket. Vissa saker behöver du göra inom ett år efter den avlidne dött och andra saker kan du vänta med till åren därpå. Bouppteckning ska göras inom fyra månader efter dödsfallet. När bouppteckningen är färdig, registrerad och klar ska tillgångarna flyttas till arvingarna. Det innebär saker som att göra ägarbyte på vissa saker, lösa bolån och ändra olika avtal. Sedan ska du ta reda på om du har någon rätt till ekonomisk ersättning. Det kan vara pengar från en livförsäkring eller att du har rätt till bostadstillägg. Att deklarera dödsboet behöver du också göra lite längre fram i tiden.

Checklista för vad du behöver göra de första månaderna:

  • Informera om personens bortgång
  • Förbereda begravning
  • Sköta dödsbo
  • Göra bouppteckning
  • Dela upp arvet
  • Kolla ekonomin

Hantera konton på sociala medier

Profile,Page,On,Social,Media,Or,Online,Portal.,Man,ReadingAtt hantera den bortgångnes digitala konton är något som har blivit allt viktigare nu på senare tid. I och med den digitala framfarten och sociala mediers popularitet har nästintill varje person ett eller flera konton på olika sociala medier. Att hantera digitala konton kan bli ett huvudbry för anhöriga. Det är viktigt att ta tag i de digitala kontona eftersom de annars kan fortsätta leva ett eget liv. Men fler och fler tar dock ställning för vad som ska hända deras digitala konton när de lämnar jordelivet. Google har en funktion där det går att hantera inaktiva konton vilket gör det möjligt för dig att bestämma vad som ska hända med dina konton och den information som finns om dig när du går bort. Om du som anhörig har en person som nyligen avlidit kan det vara klokt att undersöka om hen hade aktiverat den funktionen. Du som nära anhörig kan också stänga ner kontona kopplade till den funktionen genom att skicka in dödsattest och att du har juridisk rätt att ta bort informationen.

Olika regler för olika konton

På Facebook finns möjligheten att välja att göra kontot till ett minneskonto eller ta bort kontot helt. Samma sak gäller för Instagram. Du behöver dock verifiera att personen i fråga har avlidit. På Twitter stängs inaktiva konton ner automatiskt efter en tid. Men du kan via ett formulär stänga ner kontot. WhatsApp och Snapchat har ingen tydlig policy för vad som händer med en användares konto efter döden.