Teknik skapar oanade möjligheter

I dag skriver vi om hur modern teknik kan möjliggöra allt från släktforskning till förbyggande av stöld i affärer och ute i det privata. Läs mer om du vill veta mer om just tekniken kring DNA, som är i ständig utveckling och där vi bara har skrapat på ytan.

inbrott tjuv dörrDNA är ett stort vetenskapsämne som aldrig slutar att fascinera eller användas, tvärt om så är det mer och mer användbart på flera olika håll i samhället. Något som blivit riktigt användbart och omtyckt, men inte av tjuvar, är DAN-märkning.

I en artikel i Göteborgs-Posten kan vi läsa om hur försök med just DNA-märkning av kopparkablar har lett till att stölderna av desamma nästintill helt har upphört i kommunen Olskroken, så nu kommer märkningen att utvidgas till att gälla över hela landet. Kopparstölder har annars i flera år varit ett stort problem för Trafikverket, företagen inom tågtrafiken och givetvis för alla de resenärer som drabbas av att tågen inte går när de ska. Stulna och kapade ledningar med koppar beräknas ha kostat 120 miljoner kronor i reparation och i nyinvestering, visar en rapport från år 2012.

DNA-märkning avskräcker tjuvarna

malmö_gamlastan MINDREJa det är så effektivt med DNA-märkning att detta nu provas i lite olika varianter och former, bland annat genom så kallas dna-spray i butiker, på export från grannlandet Danmark. Det är något vi kan läsa om i Dagens Nyheter och handlar om att kedjan Netto testar så kallad dna-spray för att på så sätt stoppa rån i butikerna. Det går ut på det sättet att när en butik utsätts för rånförsök så blir gärningsmännen sprayade i kassan med ett slags dna, och dessa lämnar spår som sitter kvar länge och koden som finns i detta dna kan sedan koppla personen till ett särskilt brott vid en särskild tidpunkt.

Man kan även som privatperson dna-märka sina ägodelar i sitt hus eller i sin lägenhet. Sedan är det givetvis bra att även ha försäkringar och liknande att falla tillbaka på om något skulle hända, något som en kan införskaffa på exempelvis mySafety.

Sedan kan man använda DNA på lite mer klassiskt sätt också, så som i släktforskning. När en ska forska kring sina anfäder med hjälp av koder i sitt dna används tre olika sorters tester men gemensamt är att man undersöker med stickprov på de delar av dna som saknar gener, alltså är utan kod, för att biologiska släktingar har likartade mönster i sitt dna. Vidare information om just dna i släktforskning listas nedan, utifrån en artikel i Svenska Dagbladet:

  • Arv från båda föräldrarna, autosomalt DNA. Ofta nybörjarens val för att det ger många träffar på såväl mammans som pappans sida. Genomsnittligt antal träffar för en person med huvuddelen av sina anor i Sverige är 260 (maj 2014) – varav många väldigt avlägsna.
  • Fädernelinjen, Y-DNA. Här hittar du andra testade personer som är släkt med din raka fädernelinje via sin raka fädernelinje. Kan endast göras av män då kvinnor saknar Y-kromosomen.
  • Mödernelinjen, mitokondriellt DNA.Här hittar du testade personer som är släkt med din raka mödernelinje via sin raka mödernelinje. Kan göras av både kvinnor och män.