Traditionell telefoni utkonkurrerad

Nu när allt fler använder sina mobiltelefoner tas landets telefonkiosker bort. Det är helt enkelt ingen som använder dem längre. Även det traditionella telenätet får backa undan för den nyare IP-telefonin.

2771547-tallberg-telefonkiosk-2

Snart har mobiltelefonerna tagit över samhället totalt och telefonkioskerna är ett minne blott.  Sedan 2013 pågår nämligen arbetet med att avveckla telefonautomaten i Sverige och i oktober kommer inte en enda telefonkiosk finnas kvar. Just nu finns telefonautomater i 48 av Sveriges 290 kommuner men inte länge till. Varför telefonkioskerna tas bort beror framförallt på att de inte används och det kostar mycket att underhålla dem. Telia gjorde 2013 en undersökning där 98 procent av befolkningen svarade att de inte hade använt en telefonautomat det senaste året. De flesta svenskar kommer alltså inte att påverkas av att telefonautomaten försvinner eftersom de har en mobiltelefon. Läs mer.

Fler företag byter till IP-telefoni

Att den nya tekniken tar även gamla när det kommer till telefoni, syns inte bara på Sveriges gator och torg. Det syns även tydligt inom de svenska företagen eftersom de flesta har gått från en växel via det gamla kopparnätet till att ha en IP-växel som går genom ett LAN som även datorerna är kopplade till. Det finns många aktörer som kan erbjuda den här typen av telefoni och ett exempel är Uno Telefoni, som man kan läsa mer om här.

Det traditionella telenätet mindre använt

Den fasta telefonin krymper i snabb takt och under 2012 minskade antalet fasta telefonabonnemang med 7 procent. I slutet på året hade färre än två miljoner svenskar ett abonnemang på det traditionella telenätet och fram till 2015 har det blivit ännu färre. IP-telefonin har tagit en större del av marknaden men telebolagen lyckas inte hindra raset för de fasta abonnemangen med den typen av telefoni, skriver DN.