Ingen utveckling utan kompetens

Rätt person på rätt plats – brukar det heta. Men nu upplever många arbetsgivare att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens till olika positioner. Intensivutbildningar och utbildningsvalideringar krävs för att komma till rätta med den heta efterfrågan på arbetsmarknaden.

 

kompetens yrken arbeteDet är inte alltid lätt att hitta rätt person som har kompetens inom ett specifikt område. Det kan en hel del arbetsgivare hålla med om. Det gör att det inom vissa sektorer är personalbrist trots att det finns många som vill in på arbetsmarknaden.

 

Småföretag har problem att expandera utan rätt kompetens

 

Det är så många som var fjärde småföretag som har problem med expansion och tillväxt just för att de har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. Problemen tycks vara som vanligast i byggindustrin där många företag i den mindre skala tvingas tacka nej till order just för att de har personalbrist. Det blir ju ett problem inte bara för företaget som inte kan expandera på det sätt som det vill utan även för hela arbetsmarknaden i stort eftersom det inte leder till en kraftig tillväxt av nya jobb, som det borde. Nu efterlyser många intensivkurser inom bristyrken och satsningar på valideringar av utländska utbildningar som skulle få in fler på arbetsmarknaden och samtidigt stilla efterfrågan något. Detta går det att läsa mer om i denna artikel från Dagens Nyheter.

 

Het arbetsmarknad och start ekonomi i Sverige

 

I Affärsvärlden går det att läsa om hur Stefan Löfvén nyligen höll ett tal i riksdagen där han proklamerade att svensk arbetsmarknad är het samtidigt som svensk ekonomi är i ett helt nytt läge som gör att vi har styrka att betala av statsskuld och samtidigt investera i det som gör Sverige starkare. Det är ju nämligen så att Sverige har varit i en högkonjunktur de senaste 5 åren, men högkonjunkturer kommer och går och snart är vi sannolikt inne i en lågkonjunktur i stället. Det gör det viktigt att rusta för lite sämre tider med trygghetsvillkor för både företagare och arbetstagare. Dessutom måste vissa yrken göras hetare och mer attraktiva, det i allt från revisorer till yrken inom både industri och bygg.