Öka din merförsäljning

Du har ett företag och behöver fler kunder. Idag kan du nyttja datadriven merförsäljning för att snabbare och mer precist identifiera nya affärsmöjligheter. Genom att använda digital merförsäljning kan du både se vilka produkter du bör erbjuda befintliga kunder, hitta nya tvillingföretag att satsa på och slippa cold calls.
Som företagare behöver du ständigt arbeta med marknadsföring för att få nya kunder. Samtidigt är det onödigt att du ödslar tid på att marknadsföra dig mot företag som troligtvis inte kommer att vara intresserade av din produkt eller tjänst. Du vill ringa tio samtal, kvalitativa samtal, som ger tio affärer. Dagens analysmetod är datadriven merförsäljning, där du tar digital hjälp att se mönster och identifiera behov och beteenden hos företag. Enklaste sättet att börja med merförsäljning är genom att anlita Upsales. Då kommer din marknadsanalys och marknadsföring integreras och dina möjligheter att växa som företag maximeras.

Öka försäljningen till befintliga kunder

saleFör många företagare har coronapandemin försvårat mycket, samtidigt ärr det viktigt att fortsätta att satsa. Ekonomin kommer att vända. Du behöver både fokusera på att behålla befintliga kunder och få nya. För att nå dina kunder skickar du ut nyhetsbrev, fysiska och digitala kataloger och ibland också en representant. Målet är att de ska upptäcka fler produkter och tjänster. Idén som sådan är inte dum. Den har fungerat längre. Men den är inte effektiv och en del av ditt material blir bara en del av allt annat mediebrus. Istället för att du skickar ut det allmänna utskicket eller att din representant drar den vanliga säljkonversationen, så har du som företagare i förväg redan identifiera vad dina kunder kan vilja köpa. De hör om en eller två produkter, produkter som de verkligen har behov av. Inte om tjugo produkter, så att de produkter eller tjänster som verkligen är av intresse försvinner i massan.

Genom datadriven merförsäljning får du också hjälp att hitta systerföretag inom samma koncern. Om du säljer en bokföringstjänst till företag A inom en koncern, så finns det troligtvis ett eller flera andra företag inom samma koncern som kan behöva precis samma tjänst. Istället för att du behöver leta upp vilka företagen kan vara, så får du snabb och enkelt digital hjälp med crosselling.

Nya kunder

kundFör att ditt företag ska växa behöver du nya kunder. Att hitta nya kunder tar tid. Du måste först identifiera företag som kan vara intresserade av dina produkter och tjänster. Sedan måste du presentera vad du har att erbjuda. Hoppas på att de vill ha något. Först en marknadsanalys, sedan en slags markandsföringsanalys beroende på vilka produkter och tjänster som de visade intresse för. Det tar tid och kostar pengar. Då är det mycket effektivare att satsa på merförsäljning: du får både hjälp att identifiera nya kunder samt vilka produkter eller tjänster som de kan vara intresserade utav. Merförsäljningens analys utgår från dina befintliga kunder. Vilka andra företag liknar dem? Vilka produkter brukar de köpa? Just nu går fastighetsmarknaden mycket bra trots coronapandemin. Om du säljer fastigheter och vill tjäna så mycket som möjligt, hittar du snabbare kunder med hjälp av merförsäljning. Du vänder dig till de rätta kunderna på en gång.