Workshop och föreläsning förbättrar företaget- bra tips

Hur kan du som ledare förbättra effektivitet och produktivitet på företaget? Finns det några konkreta saker som bidrar till mer motivation bland dina anställda? Svaret är engagemang och inspirerande team work.

Frågan är bara hur du i den vardagliga arbetsgången kan introducera mer engagemang på arbetsplatsen. Workshop ihop med en inspirerande föreläsning är rätt drag.

Engagerande föreläsare till workshop-eventet

En konkret strategi som bidrar till ett större engagemang bland personal på en arbetsplats är strävan att nå samma mål. För att arbeta fram en strategi som också känns naturlig att anamma för alla anställda, oavsett hierarki, är dock ett krävande jobb. Du behöver något som skapar mening i arbetet som till exempel en inspirationsföreläsning med en inspirerande föreläsare. Det finns svenska föreläsare som är experter på den här typen av innehåll. Ett tips är att komplettera någon typ av workshop-arbete med en föreläsning som på ett naturligt sätt förmedlar vikten av en motiverande arbetsvardag.

• Strategiskt målarbete
• Effektiv workshop
• Inspirerande föreläsning

Ibland kan det behövs mer än en dag för att hinna med både workshop och föreläsning. Därför är det alltid bra att vara ute i tid för att i bästa mån planera in två dagar utanför den ordinarie arbetsmiljön.

Creative business people working on business project in office

Delmål och helmål

När du driver företag är det utifrån uppsatta ramar såsom budget och lönsamhetskrav. För att nå dessa behöver du uppnå delmål under vägens gång. Ibland glöms lätt de små målen bort och de får ingen konkret betydelse. Det är något du direkt kan prioritera om för att skapa en förändring på arbetsplatsen. Uppmuntra alla typer av framgångar även om det bara rör sig om små delmål, det gäller dels på ett individuellt plan, dels för hela företaget.

Effektiv teamwork

Hur fungerar det för de olika ”lagen” på arbetsplatsen? Finns det något pricka någonstans som du bör reparera? Det här kan vara bra utgångspunkter för att förbereda en workshop. Ägna tid åt att ta fram möjliga scenarier som olika arbetsteam får arbeta utifrån under en workshop-dag. Det kan vara kundservice där du iscensätter olika händelser som kräver smarta beslut i grupp. Eller en pitch för att vinna ett uppdrag från kommunen.

Motiverad och glad personal engagerar sig mer och det leder till bättre effektivitet och produktion. Tänk därför på både helheten och de små inslagen i dina medarbetares vardag!