Ske Googles vilja

12 januari, 2017 at 09:28 / by

Google är en jätte som tar och ger, till de som koncernen bedömer behöver det, och skyddar därmed vissa intressen. Nu satsas det på utvecklare i Indien samtidigt som lånebranschen stängs ute i kylan.